مباحث بنيادی در مکانيک سيالات


هوالعليم

عنوان : مفهوم آنتروپی

Entropy

نويسنده: مجيد برومندزاده

By: Majid Boroumandzadeh

آيا می دانيد آنتروپی به چه معناست؟ اگر افزايش آنتروپی به معنای افزايش بی نظمی سيستم است، آيا هر گونه افزايش بی نظميي، حتی مثلاً آشفته شدن اتاق شما نيز افزايش آنتروپی محسوب می شود؟ اگر آنتروپی به معنای از دست دادن قابليت انجام کار است، آيا از دست دادن هرگونه قابليت انجام کاری ضرر و خسران محسوب می شود؟ آيا افزايش آنتروپی در سيستمی با دمای صد درجه که با محيطی با دمای دويست درجه تبادل حرارت دارد، با افزايش آنتروپی سيستمی در دمای پانصد درجه که با محيطی با دمای ششصد درجه تبادل حرارت می کند يکی است؟ شاخص تعيين کننده ميزان افزايش يا کاهش آنتروپی چيست؟

پاسخ : معنای لغوی "خسران" را می توان با مثال های زير روشن نمود.در حالت اول می توان يک آهن فروش را فرض نمود که مقدار معينی آهن را به قيمت 300 تومان در هر کيلوگرم خريده، همان مقدار آهن را به قيمت 200 تومان در هر کيلوگرم می فروشد. در حالت دوم يک يخ فروش را در نظر بگيريد که 1 تن يخ را به مبلغ 100 تومان در هر کيلوگرم خريده، به مبلغ 300 تومان . . . 


نويسنده

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
تماس با ما
درباره ما


موضوع جلسه آینده آزمایشگاه هیدرودینامیک کاربردی

چرا استانداردها تعریف شده اند؟

می باشد. شما می توانید سوالات خود را در این رابطه برای ما به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال کنید تا در صورت امکان در جلسه مطرح شوند و پاسخ آنها برای شما ارسال گردد.
DynaFluid@Gmail.comبرای اطلاع از بروز شدن وبلاگ می توانید در گروه اعضای این وبلاگ در

Yahoo Groups

عضو شوید

آرشیو مطالب قبلی
۱۳۸٦/۳/۱٩
۱۳۸٦/۱/۱۸
۱۳۸٥/۱٠/٩
۱۳۸٥/٩/٤
۱۳۸٥/٧/٢٩
۱۳۸٥/٢/۳٠
۱۳۸٤/۱٢/٢٠
۱۳۸٤/۱۱/٢٢
۱۳۸٤/۱٠/۱٠
۱۳۸٤/٩/٢٦
۱۳۸٤/٩/۱٩
۱۳۸٤/۸/۱٤
۱۳۸٤/٧/۳٠
۱۳۸٤/٧/۱٦
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٢/٢٤
۱۳۸٤/٢/۱٠
۱۳۸۳/۱٠/۱٩
۱۳۸۳/٩/٢۱
۱۳۸۳/۸/۳٠
۱۳۸۳/۸/٩
۱۳۸۳/٧/٢٥
۱۳۸۳/٧/۱۱
۱۳۸۳/٦/٢۸
۱۳۸۳/٦/۱٤
۱۳۸۳/٥/۳۱
۱۳۸۳/٥/۱٧
۱۳۸۳/٤/٢٠
۱۳۸۳/٤/٦


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0